GRAFİK TASARIM

 

Grafik Tasarım, görsel öğeler ile yazıyı kullanarak izleyici etkilemek ve belli bir mesajı belli bir kitleye iletmek amacı ile oluşturulmuş her türlü tasarımı kapsayan bir tasarım dalıdır. Basitçe bir markanın kitleye vereceği mesajın görsel halidir. Grafik tasarım gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkartma halidir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün, teknoloji ile kesiştiği noktada, ortaya çıkan tüm görsellerin içerisinde grafik bulunur. Günümüzde, tüm sektörlerin vazgeçilmezi olan reklâm üretiminde kullandıkları en önemli iletişim tasarım dallarından biri olan Grafik Tasarım, dergiden, broşüre, afişten, retouch işine, dış – iç büyük cephe çalışmalarından (BilBoard, OutDoor vb.), Web’e yönelik grafik işlerine, montajdan, logo çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye hizmet vermektedir.

Reklam sektörü hedef kitlesini etkilemek ve onu ikna edebilmek için çalışmaktadır. Kişileri ikna etmek onlarla iyi bir iletişim kurmakla mümkün olmaktadır. İkna edebilmek bir reklâm için önemli ise, bu iknanın gerçekleşmesi için iyi bir tasarım ortaya çıkarılması gerekmektedir. Reklâm sektöründe bu nedenle iyi bir grafik tasarımın büyük önemi bulunmaktadır. Bu araştırma geçmiş ve günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları reklam afişlerinin grafik tasarım ilkelerine uygunluğunu belirlemek için yapılmıştır. Araştırma süresince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları reklam afişleri grafik tasarım, grafik tasarımın reklam içindeki önemi ve kuram açısından incelenmiştir. Araştırmanın amacından yola çıkılarak belirlenen 10 afiş grafiksel ve reklam açısından analiz edilmiş ve elde edilen bulgular ışığında yorumlanmıştır. Bu araştırmadaki amaç, tüketici reklamların etkili bir grafik tasarım iletişimi ile halkı bilinçlendirmede önemli bir araç olduğunu göstermektir. Araştırmanın sonunda, reklam afişlerinin grafik tasarım ilkelerine uygunluğu ile tüketici grup üzerinde etkisinin arttığı ve tüketim aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Basılı ve dijital mecralar için yüksek etkileşimli tasarımlara hayat verir. Grafik tasarımın başarıya ulaşması, yaratıcılığın yanında sektöre hakimiyeti de gerektiren bir konudur. İletişim medyalarının büyük bir hızla gelişmesi, grafik tasarım dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımı markalaşma sürecindeki en önemli adımlardan birisidir. Kurumsal Kimlik tasarımının en önemli parçası ise kuşkusuz logo tasarımıdır. Markanızın mesajını tüketiciye doğru ve etkili iletebilen bir logo ile yola çıkmak attığınız her adımda sizi başarıya daha hızlı ulaştırabilir. Bilinen, bulunan ve fark edilir olmak için değişmek şart… Markanızın hedef kitlesi ile iletişime geçtiği tüm noktalarda yeni ve daha güçlü bir kimlikle var olarak markanızı akıllara kazıyın. Kurumsal kimlik size ne sağlar?

Logo Tasarımı

Logo, günümüzde bir markanın olmazsa olmazıdır. Hatta öyle bir konumdadır ki en küçük satış birimlerinden kişisel projelere kadar ilk olarak logo tasarımı uygulaması akıllara gelir. Kurumsal kimlik tasarımın en öndemli öğesidir. Artık herkes logo tasarımı yapar ve yaptırır hale gelmiştir. Ancak herkesin yapabileceği iş değildir. Günümüzde maalesef düşünülerek kurgulanarak logo tasarlanmamaktadır. Kimi siteler, uygulamalar ismi verdiğinizde otomatik bile oluşturmaktadır. Logo sizin yüzünüzdür, tasarlanırken uygulanacak yerin kimliğine hikayesine göre tasarlanmalıdır. Logo tasarımı; bir firmanın yapacağı her işte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı temsil edeceği için, gerekli analizler doğrultusunda, firmanın sektörüne ve hedef kitlesine göre projelendirilerek hayata geçirilmelidir. Markanızın gerçekleştireceği tüm iletişim çalışmaları, logonuzla bütünlük oluşturacak şekilde, logonuz çevresinde tasarlanacağı için etkili ve işlevsel logo tasarımları, reklam faaliyetlerinizin başarıya ulaşması için en önemli gerekliliktir. Bir logonun etkili olması için sade olması gerekir. Dünyadaki dev firmaların logoları bunun en güzel örneğini oluşturur.

Logo, marka ruhuyla ve sektörüyle örtüşmelidir. Ekstra işleme maliyeti oluşturmaması için her zemine kolayca uygulanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca başarılı bir logo tasarımı, kesinlikle akılda kalıcı olmalıdır. İyi bir logonun zihinlerde yer etmesi gerekir.

 

Afiş Tasarımı

İnsanları bir ürün ya da hizmet hakkında bilgilendirmek amacıyla kullanılan bir iletişim materyalidir. Herhangi bir ürün ya da hizmet için afiş tasarımı gerçekleştirilebileceği gibi; festival, konser, konferans gibi organizasyonlar için veya sosyal bir mesaj vermek için de gerçekleştirilebilir.

Başarılı bir afiş tasarımının en önemli öğesi görsel öğedir fakat metinsel öğeler de görseli desteklemelidir. Başarılı bir afiş, dikkat çekici olmalıdır. Yazı karmaşası olmamalı, az metin kullanılarak etkili görseller tasarlanmalıdır. Etkili bir afiş tasarımı için öncelikle hedef kitlenin iyi analiz edilmesi gerekir. Ardından hedef kitlenin profiline göre en uygun görsel tasarımlar gerçekleştirilerek ilk bakışta dikkat çekecek bir çalışma hayata geçirilmelidir.

Dergi, Katalog, Magazin, Broşür Tasarımı

Katalog tasarımı, basılı iletişim stratejileri içerisinde en çok kullanılan araçlardan biri olduğu için markayı doğru anlatacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Kurumsal kataloglarda firmaların kurumsal bilgilerine yer verilerek ne iş yaptıkları, neler yaptıkları vb. konular anlatılır. Ürün tanıtım kataloğunda ise firmanın ürünleri ve hizmetleri tanıtılır.

Katalog tasarımı hayata geçirilirken öncelikle kapak tasarımının etkili olmasına dikkat edilmesi gerekir. Hedef kitle üzerinde oluşturulan ilk izlenim kritik bir konu olduğu için katalog kapak tasarımının, marka ruhuna, sektöre ve iletişim çağına uygun olması gerekir. Ayrıca iç sayfalarla bütünlük yakalamalı ve okurun gözünü yormamalıdır.

Web Sitesi Tasarımı

İnternet, günümüzde yaşam tarzını değiştirebilecek bir etkiye sahip olmayı başarmıştır. Artık yaşamımız internetin özelliklerine göre şekillenmekte ve buna bağlı olarak da değişebilmektedir. İnternet siteleri, yaşamımızda hükmetmeye başlamış, bu durum aynı zamanda bize bir takım faydalar da sunmuştur. İnternet siteleri, web sitesi tasarımı ile oluşturulmakta ve bizlere sunulmaktadır. Peki, web tasarım nedir ve ne işe yarar? Web tasarım, internet sitelerinin genel tasarımlarını kapsamaktadır. İnternet sayfalarında görsel olarak gördüğünüz hemen hemen her şey web tasarım kapsamına girmektedir. Kısacası internet sayfalarının giysisi de diyebiliriz. Nasıl ki kıyafet seçimi ve kullanımı insanlar için çok önemli bir husussa web tasarım da internet sayfalarının dış görünümü için çok özel bir husustur. Özellikle firmaların web tasarımdan büyük geliri mevcuttur, firmalar bu nedenle sayfalarını özel web tasarım teknikleri ile süslerler.

Rekabet ortamı, kaliteli web tasarım çalışmalarına da ortam hazırlar.  Web tasarımı, internet sitesi  dendiği zaman akla dünyada hizmet veren en büyük fabrikalardan tutun da en küçük mağazalara kadar her seviyeden işletme gelmektedir. Bu işletmeler, dünyada yeni bir düzen kurulmasını sağlayan sanal ortamda da varlıklarını sürdürmelidirler. Özellikle sosyal ağ sayfalarının gelişmesiyle beraber insanlar tüm duygularını bu ortamda yaşamakta ve paylaşımlarını da bu alanda yoğunlaştırmaktadırlar. İnternet, firmalar açısından önemli bir pazardır. Firmalar, satışlarını bile bu pazar üzerinden yapma imkânına sahiptirler. Bu durum, web tasarım kavramının gelişim göstermesine fayda sağlar.

Web tasarım, bilgisayar ve internet programları ile yapılmaktadır. Farklı programlar kullanılarak hazırlanan bu tasarımlar, sitenin türüne göre değişik özelliklere sahip olabilir. Sitenin hizmet türü de web tasarım üzerinde etkilidir. Hatta web tasarımda kullanılacak renkler dahi site türüne bağlı olarak değişim gösterebilir. Bu durum web tasarım kavramının genişliğini ifade etmek için yeterli olacaktır.

Sosyal Medya Tasarımı

Hemen her gün takipte zorlanılabilecek kadar yeni bir reklam anlayışı gelmektedir. Günümüzde dijital ortam, sosyal medya iletişim bakımından en kullanışlı alandır. Çoğu marka satışlarını hızlandırmak, ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile ilk olarak sosyal medya mecralarında rol oynarlar. Gelişmeler doğrultusunda grafik tasarımın alanları çok genişlemiş ve artık eş değer alanların alt kategori olmaktan çıktığını görmekteyiz. Dijital tasarımda bu alanlardan birisidir.

Hareketli resmin ilk popüler olduğu zamanlarda herkes Gif yapımına yönelmiş, daha sonrasında flash çıkması ile kitle flash’a dönmüştür. Hatırlamayanlar için zamanında yaptığımız banner çalışmasına bakabilirsiniz. Dijital medya çok değişken olması kitleyi Gif kullanımına tekrar itmiştir. 2014 sonlarında özellikle Facebook’ta Gif kullanımı hızla yayılmış, internet sitelerindeki hareketli görsellerde tamamen Gif’e dönmüştür.

Bir marka olarak sosyal medya paylaşımları paylaşımdan ibaret olmamalıdır. Kullanılan metinden grafiğine, paylaşılan zamandan kitlesine kadar birçok etken önemlidir. Özellikle ilk etapta grafik tasarım ile görsel kullanıcının dikkatini çekmeli anlaşılır metinleri okuttuğunda güven vermeli kişiyi inandırmalıdır. Buna karşın paylaşım zamanı en önemli etkenlerdendir. Türkiye’de en fazla sosyal medya kullanımı saat 16:00 civarlarındadır (İş yerlerinin mola zamanı). Diğer yandan kitleye göre paylaşımı da şöyle örnekleyebiliriz; bir kadın giyim markası erkek cüzdanı direk paylaşırsa etkisi “0” olur. Ancak erkek cüzdanı yeni yıl ya da 14 Şubat gibi günlerde “Kadınlara Hediye Önerileri” başlığı altında paylaşması etkileşimini kuvvetli tutar.

Kısaca özetlemek gerekirse; bildiğiniz üzere bir paylaşımı tamamen etkileyen tasarımdır. Dikkat çekiciliği, altın oranı, mesajı doğru iletmesi vb gibi kavramlar bir tasarımcıdan beklenendir. Tasarımda önemli bir faktörde kurum kimliğidir. Kurum kimliğine uygun şekilde tüm mesajı tasarımla iletmek meziyet gerektirir. Firmaların istekleri doğrultusunda animasyonda tasarlanabilmektedir.

Retouch

Fotoğraflar üzerinde düzeltme işlemlerinin tümüne retouch diyoruz. Fotoğraf dünyasının dijitalleşmesi sonucu artık çekim sonrasında dijital düzenleme kaçınılmaz hale geldi. Bu düzenlemeler için kullandığımız farklı programlar ve uygulamalar var. Bu programların başında Adobe’nin sunduğu Photoshop ve Lightroom gelir. Retouch yani dijital düzenleme işlemleri çoğunlukla bu programlarla yapılır. Günümüzde telefon uygulamalarında gerçekleştirdiğiniz ekeftlere bile retouch diyebiliriz.

Sadece porterlerde mi uygulanır. Hayır. Çekilen tüm reklam fotoğraflarında mutlaka retouch işlemi gerçekleştirilir. Ürün fotoğraflarından manzara fotoğraflarına kadar tüm fotoğraf çekimlerinde gerçekleştirilen bu işlem çoğunlukla moda sektöründe kullanılır. Sezonluk model çekimlerinden stillife çeimlerine, e-ticaret çekimlerine kadar retouch işlemi gerçekleşir. Öyleki çoğu moda markası bünyesinde retoucher ekipleri mevcuttur.

Soyut – Vektörel İkon Seti Tasarımı

360 Derece Fotoğraf Çekimi ve Tasarımı

İçerik Tasarımı

Mailing Tasarımı

Cacharel Mailing Tasarımı

Altsanat Kurumsal Kimlik ve Web Sitesi Tasarımı

Mailing Tasarımı

İçerik Kolaj Tasarımı

Pierre Cardin Web İçeriği Tasarımı

Mailing Tasarımı

Exlibris

Mailing Tasarımı