Karakter Animasyonu

Hareketli Karakter Animasyon Tasarımı

Karakter animasyonu, bir karakterin&maskotun animasyona dökülme halidir. Kısaca hareketsiz bir nesneye hareket kazandırma diyebiliriz. Animasyon Sanatı’na ait ileri seviyede bilgi ve beceri düzeyine erişilmesi ve bu yönde tasarlanmış uygulamaları gerçekleştirebilme yetisine sahip ekibimiz, sizin için en uygun projeyi gerçekleştirecektir.

Karakter animasyonunda istenilen duygu ve düşünceleri tereddüt yaratmaksızın iletebilecek seviyede animasyon bilgi ve beceri düzeyine sahibiz. Firmanızın karakteri var ise animasyonumuzu o karakter üzerinden hazırlıyoruz. Yok ise öncelikle firmanıza bir karakter tasarlıyor, daha sonra animasyona döküyoruz. Maskotlar oluşturulma süreci olarak logo tasarımlarından daha zor olup, kullanım açısından daha avantajlıdır. Akılda kalıcılığı, uygulanabilirliği, özellikle dikkat çekiciliği sayesinde markanın ve ismin akılda kalmasını kolaylaştırır. Kuruluşun özelliklerini yansıtması, markayla ilişiklendirilmesi açısından da profesyonellik ister.

Maskot ve logo arasındaki fark kısaca şöyledir;

Logo markayı temsilen kullanılır, sabittir. Standartları ve kullanımları ölçülendirilmiştir. Maskot ise daha haraketli, daha uyarlanabilirdir. Kimi zaman kostüm değişikliği, yüz ifadesi, el ifadesi, hareketler karakterin verdiği mesajı değiştirebilir. Kısaca logo markayı satar, maskot ise markayı konuşturur, kişiselleştirir.