VİDEO TASARIMI & VİDEO MONTAJI

Video tasarımı bir kuruluş-firma için kendini en iyi ve en etkili ifade etme yöntemlerinden biridir. Görsel ve işitsel öğelerin ön planda olması izleyenleri kısa sürede etkileyebilir ve bilinç altlarına kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlar. Bilinç altı ilk etapta görsel ve işitsel duyulara hitap etmektedir. Bir firmanın en etkili bir şekilde tanıtımını yapabilmesinin en ekonomik yöntemi tanıtım filmi çalışması yaptırmasıdır.

Tanıtım videoları müşterinin talebi doğrultusunda istenilen şekilde tasarlanabilir. Bu filmler web sitenizden izlenebilecek şekilde düzenlenebilir ve bu sayede daha geniş bir hedef kitleye ulaşılabilmektedir. Tanıtım filmleri, insan algılamasının 3. dakikadan sonra dağılması nedeni ile genellikle süreleri 1-3 dk. arasında olacak şekilde hazırlanmaktadır.


 Tanıtım Filmi Yapımı

Firmalar toplantı, konferans, organizasyon, seminerler• için çeşitli videolara ihtiyaç duyarlar. Günümüz şartlarında şirketlerin rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yapmaları gereken tanıtım faaliyetleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bunların başında ürün ve hizmet şartlarının en kısa ve etkili anlatım yöntemi olan, belirli bir estetik ve akıcılıkla hazırlanmış tanıtım videolarıdır. İnteraktif Disk

Sadece bilgisayarlar üzerinde kullanılan, tüm görsel, açıklama metinleri, video gibi dosyaları otomatik açılır bir cd içerisinde menüler eşliğinde sunabilen CD lere interaktif CD denirlir. İnteraktif CD leri sadece video görüntüleri barındıran CD çalışmaları ile karıştırmamak gerekir.